Wat is ALS


Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.

logo ALS
Meer informatie
Simonshaven Festival wil alle vrijwilligers en sponsors danken voor hun donaties en inzet.

Meer informatie

Hoofdsponsors Festival Simonshaven

Logo windpark Hartelbrug II